Jesteście Państwo zainteresowani usługą prowadzenia:

 Ksiąg rachunkowych
 Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 Karta podatkowa

Jak długo Państwa firma funkcjonuje na rynku?

 Rozpoczynam działalność
 Działa od ..(podaj rok założenia firmy):


Jaki rodzaj działalności Państwo prowadzicie
lub zamierzacie prowadzić?
(możesz zaznaczyć więcej możliwości)

Handel
Usługi
Produkcja
Inna:


Prosimy o podanie przybliżonej liczby dokumentów
w miesiącu:

Dokumenty zakupowe towarów, materiałów:

Dokumenty kosztowe:

Dokumenty sprzedaży:

Pozostałe dokumenty:
(wyciągi bankowe, paragony, dowody kasowe)

Zatrudnienie:

Zatrudniamy pracowników

Nie zatrudniamy
Średnia liczba umów cywilnoprawnych miesięcznie:

 

W jaki sposób prowadzona jest Państwa księgowość?

Samodzielnie lub własny dział księgowo-kadrowy
Zlecona firmie zewnętrznej – biuro rachunkowe

 

Przewidywalny termin rozpoczęcia współpracy?

Miesiąc:

Rok:

 

Prosimy podać dane kontaktowe osoby upoważnionej:

Imię i Nazwisko:

Nazwa Firmy:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

 

Proszę o kontakt:

 Telefoniczny
 E-Mail
 Spotkanie