O firmie


Firma powstała w 1996 roku.

Od 2000 roku jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2310.

Działalność firmy ukierunkowana jest na potrzeby zarówno dużych Klientów (w szczególności dotyczy to badań sprawozdań finansowych) jak też średnich i małych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej).

W swojej działalności za główny cel przyjęto politykę otwarcia na potrzeby Klientów.

Właścicielem firmy jest Jerzy Wołowczyk zamieszkały w Lublińcu, ul. Szeroka 48, posiadający uprawnienia biegłego rewidenta (wpis do rejestru pod numerem 4461) .

Prowadzeniem ewidencji dla Klientów zajmuje się Daniel Wołowczyk, posiadający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat księgowy nr 31808/2008)

Współpracujemy również z innymi biegłymi rewidentami w ramach umów cywilno-prawnych, co gwarantuje odpowiednią jakość świadczonych usług.

Posiadana polisa ubezpieczeniowa od prowadzenia działalności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.

BRiBB.pl QR-Code dla urządzeń mobilnych

 BRiBB.pl
Biuro Rachunkowości i Badania Bilansów
Jerzy Wołowczyk

Biuro rachunkowe BRiBB
to wieloletnie doświadczenie
i wysoka jakość usług!

ul. Szeroka 48, 42-700 Lubliniec
Telefon/Fax: +48 34 353 20 16
E-mail: biuro@bribb.pl